Frågor & svar

Hittar du inte svar på din fråga nedan så finns mer information på stockholm.se/komvux
Varför ska jag logga in med e-legitimation/bank-ID?
Det är säkrare att logga in med e-legitimation/bank-ID. Vissa av dina personuppgifter registreras också automatiskt när du loggar in.

Att skaffa e-legitimation/bank-ID är gratis.
Vem får studera inom Stockholms stads vuxenutbildning?
• Du som är folkbokförd i Stockholms stad
• Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli
• Du som är under 20 år och har gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet.
• Du ska dels sakna de kunskaper kursen ska ge och dels ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
• För dig som läser inom sfi (svenskundervisning för invandrare) görs en individuell bedömning av dina förutsättningar, kontakta din sfi-skola för en bedömning av din språkliga nivå.
Kan jag läsa i Stockholms stad om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser i Stockholms stad måste du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som godkänner eller avslår kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.
Får jag läsa om godkända kurser för att höja mina betyg?
Nej, för att höja betyg hänvisas du att göra en prövning.

En prövning kan du göra på alla skolor som har den kurs du vill göra betygsprövning i.
På anordnarnas webbplatser finns mer information kring vilka kurser som de erbjuder prövningar i, vilka datum som prövningarna ges samt rutiner för anmälan.
stockholm.se/komvux finns en lista över alla skolor där du kan göra en prövning.
Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Nej, det finns inga restplatser. Vuxenutbildningen i Stockholm har flera intagningsperioder/år. Efter sista ansökningsdag till gymnasiala kurser är du istället välkommen att söka till nästa kursstart. För mer information klicka här.

Söker du till grundläggande nivå finns det ingen sista ansökningsdag. Du kan söka när som helst under året och starta dina studier så snart en plats/kursstart kan erbjudas.
Kan jag söka kurser hos flera olika skolor?
Du kan söka till kurser hos flera olika skolor, du kan dock inte söka samma kurs hos olika skolor, dvs göra "andrahandsval". Om du söker kurser hos flera olika skolor behöver du bara göra en ansökan. Du kan söka till flera kursstartstillfällen på samma ansökan.
Kan jag söka flera kurspaket?
Nej, du kan bara ansöka till ett kurspaket, dvs göra ett förstahandsval.
Kan jag göra andrahandsval av kurser?
Nej, du gör endast förstahandsval av kurser/kurspaket. Om någon av dina sökta kurser skulle bli inställd får du särskilt besked om detta från Vuxenutbildning Stockholm. Tillsammans med beskedet medföljer information om alternativa skolor för de inställda kurserna. Du gör alltså ett eventuellt andrahandsval i efterhand.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera.
Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

Studietakt
• 100% = 20 poäng/vecka
• 75% = 15 - 19 poäng/vecka
• 50% = 10 - 14 poäng/vecka
Kostar det något att studera?
All undervisning hos alla skolor inom Stockholms stads vuxenutbildning är kostnadsfri.
Kurslitteratur som används i undervisningen och kopieringsavgift bekostar du själv.
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Antagningsbesked till kurser skickas till dig senast 1 vecka före kursstart. Beskeden skickas ut från den skola du sökt om du blivit antagen till sökta kurser. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du särskilt besked om detta från Vuxenutbildningscentrum.
Hur gör jag för att beställa betyg?
När du avslutat dina studier kan du beställa ditt betyg av skolan som du studerat hos. Kontakta din skola för mer information.