Gå vidare till innehåll

  Skapa konto

Minst 6 tecken

Information om behandling av personuppgifter

När du skapar ett konto samtycker du till att de uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras även i vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt, för att kunna administrera dina studier och studieresultat i vår myndighetsutövning samt att följa upp och utvärdera utbildningar i kvalitetssyfte. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret och de uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter så som SCB, CSN och UHR.

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten.

Inloggning i systemet

Tänk på att alltid skydda dina inloggningsuppgifter och att aldrig lämna ut dem, oavsett vilken inloggningsmetod du använder.